• Български
  • English
  • Русский

 

1991, София: Философско-социологическото общество на проф. Венелин Ганев

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Ратиев. А. Л. Философско-социологическото общество на проф. Венелин Ганев. Встъпителна бележка и превод: Таня Галчева, Галина Петкова. Век 21, №47 (86), 1991, год.2, 20.ХІ-26.ХІ.

Настоящата публикация за първи път обърна вниманието на изследователите към спомените на кн.Александър Леонидович Ратиев.

Те бяха издадени в България няколко години  по-късно : Ратиев, Александр. То, что сохранила мне память. Белая эмиграция в Болгарии 1918-1545. Том первый. С., 1999, Издательство Софийского университета им.св. Кл.Охридского, 686 с.

Още за философско-социологическото дружество вж: Ляхова, Весела. От призванието на учителя до началото на научната дейност. В: Живот мисия. Книга за проф. д-р Цеко Торбов. Варна: LiterNet, 2009.

http://liternet.bg/publish10/vliahova/zhivot_misiia/ot_prizvanieto.htm (08.08.2012)

Интересуващите се от историята на философските организации в България, могат да се запознаят и с едноименния, изчерпателен текст на д-р Ясен Захариев по темата:

http://eprints.nbu.bg/220/1/Drujestva.Yassen.pdf (29. 10. 2012)

Поместването на тази публикация на сайта става със съгласието на двамата съавтори

08.08.2012