• Български
  • Русский

 

Био-библиография на проф.E. Д. Грим

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Машинописният текст е част от ръкописа на А.П.Мешчерски "Заметки и материалы к биобиблиографии русских преподавателей в высших учебных заведениях Болгарии. 1920–1944".

Възпроизвеждаме го в оригиналния му вид, без добавки и допълнения, с изключение на маркирания воден знак.

Очеркът е публикуван и детайлно коментиран в Русия:

См.: Мещерский, А. П. Из «Заметок и материалов к биобиблиографии русских преподавателей в высших учебных заведениях Болгарии» / Вступ. ст. и примеч. А.Н. Горяинова //  Славянский альманах 2005. М.: Издательство «Индрик», 2006, С. 443462.

 

20. 09. 2012 г., ред. 28. 02. 2014                                Т. Г.