• Български
  • English
  • Русский

 

Няколко факта от личната история на П. М. Бицили. Към въпроса за правдивостта на ego-документите.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Библиографските данни за статията на Т. Н. Попова са:

Попова Т.Н. Несколько фактов из персональной истории П.М.Бицилли: К вопросу о достоверности ego-документов // Древнее Причерноморье. Выпуск Х / Глав. ред. И.В.Немченко. – Одесса: ФЛП «А.С.Фридман», 2013. - С.514-520.

Публикацията на сайта е осъществена с любезното съгласие на автора, за което благодарим.

15. 06. 2013 г.