• Български
  • English
  • Русский

 

Писма на проф.П.Бицили до акад.Ив.Дуйчев

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

През 2011 г., почти 20 години след предаването им за печат, в България бяха издадени писмата на проф.П.Бицили до неговия ученик акад. Ив. Дуйчев. При подготовката на текста, поехме обещание пред проф. Аксиния Джурова, която ни предостави възможност да работим с този архив, че първото обнародване на преписката ще се състои в Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания.

Сега, когато спазихме обещанието си, смятаме, че освен издаването им в България, писмата следва да бъдат достъпни и известни за максимално широк кръг читатели. Ръководени от това съображение, ги предлагаме в електронен вид.

28.06.2012 г, София                          д-р Галина Петкова, Таня Галчева