• Български
  • English
  • Русский

 

П.М.Бицили за феномена на автобиографията и обратът към биографичното в съвременната хуманитаристика

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

През 2009 г. във философския факултет на Одеския национален университет „И.И.Мечников” беше осъществена дълго замисляна идея, – създаване на Научно-изследователски и образователен център, носещ името на Г.В.Флоровски. При развитието на тази концепция имахме предвид не само непосредствения кръг от теми и интереси, върху които ученият работи: история на руската духовна култура и богословие, патристика, „неопатристичен  синтез”, съдба на православието, екуменизъм, евразийски и други съблазни на века и т.н. Смятахме и се придържаме към мнението си, че дейността на такъв Център трябва да включва и представата за развитие на традицията, към която принадлежи един от най-забележителните православни мислители на ХХ век. Най-важният елемент от нея е       « alma mater »-ът  за отец Георги - историко-филологическия факултет на Императорския Новоросийски университет.

Именно в това интелектуално, духовно, жизнено пространство се срещат, за да не се разделят в мислите си никога по-късно, надареният студент Георги Флоровски и талантливият преподавател Петър Михайлович Бицили. „За да не се разделят в мислите си” не е просто метафора. Поне по отношение на по-младия от тях, това се случва. Много ни зарадва полученото в Центъра писмо от американския професор Роберт Николс -  първият преводач от руски  на английски език на знаменития труд „Пути русского богословия” („Ways of Russian Theology”,  transl. by R. L. Nichols). Той си спомняше срещите и разговорите с Г.Василиевич в последните години от живота му. Отец Георги споделя  за своите одески учители и особено често, за проф. П.М.Бицили, който създава у него като млад студент интерес към четенето на трудовете на древните автори и Отците на църквата.

Следвайки примера на своя преподавател, Флоровски приобщава своите американски студенти, ученици, съратници към традициите на сериозното академично четене, изучаването на класически езици, призовава ги към постигане на религиозния живот като жив опит на вярата, реализиран в историята и културата. Трудовете на проф. П.М.Бицили – първоначално преподавател, а после и близък приятел на Георги Василиевич са пронизани точно от патоса на културния и исторически синтез.

Пътищата, по които се осъществява хуманитарната традиция, понякога свързваща или разделяща поколения, са причудливи, непредсказуеми, драматични и дори трагични. Да ги следваме, като възстановяваме свидетелства, прекъсвания, присъствия в „голямото време”  –  всичко това са онези форми на живот, които се радваме да споделим в творческия диалог с българските си колеги.

07.08. 2012, Одеса                        Инна Голубович

 

С удоволствие публикуваме специално написания за сайта текст на проф.д-р (филос.) Ина Владимировна Голубович от ОНИ „И.И.Мечников”.

Статията й е отпечатана за пръв  път  в сборника:

CURRICULUM  VITAE. Вып.2: Творчество П.М.Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета. Одесса, ФОП „Фридман.О.С.”, 2010, с .183-194.

Както вече сме предлагали и друг път, готови сме да изпратим на всеки интересуващ се в електронен вид всеки от другите трудове, като за целта сме дали информация и за съдържанието на целия сборник

08.08.2012