• Български
  • English
  • Русский

 

Предисловие към био-библиографиите на руските учени в България

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Предисловието, възпроизведено фототипно на сайта,  предшества статиите от непубликувания ръкопис на А.П.Мешчерски "Био-библиографии на руските учени в България"... За повече подробности: вж. текста по-долу: