• Български
  • English
  • Русский

 

“Casus-ът Бицили”: феноменът на интелектуалната контрабанда и съдбите на научните традиции

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Вълнуващо и отговорно е да бъде представен пред българските колеги текст, посветен на П.М.Бицили. Неговата фигура свързва нашите два университета – Одеския, в който той започва пътя си на историк и Софийския, в който преминава втората половина от живота му. И въпросът не е само в това, че такъв прекрасен учен е работил на тези две места. Има нещо символично във факта, че разсъжденията ни, провокирани от съдбата на П.М.Бицили, се пресякоха в точката на размисъл за живота на интелектуалеца в разрушаващия се свят. За мен беше истинско удоволствие да науча за създаването на сайта http://savedarchives.net. Още първият поглед върху него убеждава, че авторите му са движени от желанието да обхванат и съхранят онзи странен момент в историята, когато теоретикът осъществява същностния си избор на хуманитарист чрез личната си житейска съдба. Интересът към този проблем ни направи съучастници със създателя на сайта Таня Галчева и затова приех с благодарност предложението да споделя тук свой текст. В Одеса интересът към П.М.Бицили никога не е угасвал. Затова и за одесита е отговорно да се появи в български сайт със своя статия – тя не трябва да бъде възприемана като най-доброто, което е написано за този историк в Одеса, публикуването й е по-скоро покана за разговор, за съвместно мислене. Благодаря на Таня за създаването на това общо пространство!

 26.07.2012, Одеса                           Оксана Довгополова

 

 

 

 

Послеслов:

Статията, която публикуваме в сайта, е на доц.д-р (на философските науки) Оксана Довгополова от Одеския национален университет "И.И.Мечников". Поместена е в току-що отпечатания сборник "Эсхатос-II:философия истории в контексте идеи «предела»",Одесса, 2012, ФЛП «Фридман А.С.»,  предоставена ни е лично от автора.
Смятаме, че в нея са зададени търсения, много съпосочни на изследователски интереси, проявявани от българските учени. Хроничният недостиг на информация за изучаването на темата в други университетски центрове, е нещо, с което всеки пишещ се е сблъсквал още при опита си да състави дори библиографска справка. Затова се надяваме, че по този начин ще преодолеем ненужната от технологична гледна точка загуба на време да издирваме и си набавяме текст, за който сме узнали. И ще се отдадем изцяло на удоволствието от четенето.

Добавили сме титулната страница и съдържанието на сборника. Ако някой  се интересува от друга статия в сборника, пишете ни на посочения електронен адрес на сайта, ще Ви я изпратим!

Още веднъж благодарим на автора на предоставения текст и му пожелаваме добра среща с българския читател..

26.07.2012, София