• Български
  • English
  • Русский

 

1988, Будапеща: П. М. Бицилли като литературовед. (Начални съображения по темата)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Текстът на Б. С. Каганович се разполага на сайта с личното авторово съгласие, изразяваме искрената си благодарност за този жест. За първи път той е публикуван през 1988 година в издаваното в Унгария авторитетно списание Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 34/1-4.

Днес, почти четвърт век по-късно, когато "бицилиезнанието" не само е институционализирано, но вече е и предмет на историографско обглеждане, сме особено пристрастни към тази студия. Признаваме, че тя имаше определящо място в личното ни придвижване към създаденото от проф. П. М. Бицили. В същото време, дори гледано от позиция на днешната ни осведоменост, нямаме усещането, че това е в някаква степен текст-първопроходец. Аналитичният подход, съсредоточен изцяло върху творби и концепции на изучавания автор, оскъдната, даже едва мимоходом докосната биографична справка, не позволяват грешка в "кода" на четене - съществено, основополагащо е разместването и съотнасянето на възгледи и идеи, реконструирането на средата, в която се появяват, вписването им и настояването върху особеностите на индивидуалния метод. Може би излъчва непремерена субективност, но ни се струва, че тази посока в изучаването на текстовете на проф. П. М. Бицили не беше развивана с такава упоритост по-натам от всички нови пристрастни към неговото творчество изследователи, далеч по-широка и забележима сега изглежда следата, която очертаха през изминалите години биографично-археографските търсения. Нямаме за цел да противопоставяме подходи в изучаването - иска ни се да припомним този текст, заради хоризонта, който той задава - особено съотнесено към времето на появата му.

Неотклонно заявяваме и убеждението си, че в основата на много нови бъдещи изследвания, е познанието за написаното преди, затова решението на Б. С. Каганович да подкрепи електронната версия, ще улесни вече многобройната ни заинтересована аудитория.

11. 11. 2012 г.                                Таня Галчева