• Български
  • English
  • Русский

 

Нови източници за университетската дейност на проф. П. Бицили в България

Сборникът текстове и документи "Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед" току-що излезе от печат ("Факел", 2013). Втората част на изданието е посветена на 125-тия юбилей на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и 60-годишнината от смъртта на проф. П. М. Бицили. В нея са публикувани новооткрити (нещо повече, издирвани няколкократно, и смятани за загубени повече от половин век) документи, свързани с преподавателската работа на учения в София. Материалите са обособени в два отделни корпуса и са подробно коментирани:

Колева, Илонка. Документални свидетелства за проф. Пьотр Бицили, съхранявани в Архива на Софийския университет;

Петкова, Галина. Договори, писма и доклади от "Личното дело на проф. П. Бицили".

Извън тези две изследвания е публикуван и пълен списък на лекционните курсове на проф. Бицили в периода 1924-1948 г.

Без съмнение, всички източници тепърва ще привличат вниманието на интересуващите се. Вероятно някои изказани предположения или мнения ще предизвикат допълнения или несъгласия. Но изключително добросъвестната работа на публикаторите заслужава възхищение. Дори дребните текстологични пропуски (напр. нееднаквото прилагане на допълването с членувана форма на някои части на изреченията, предприето от единия от двамата публикатори, achaten-suisse.com за да бъдат отстранени грешките в словото на проф. Бицили на български език) не пречат особено на първото общо читателско възприятие.

С удоволствие отбелязвам и факта, че сайтът ни е послужил като източник при подготовката на някои бележки в коментарната част на две от статиите.

Като имам предвид, че в момента се подготвя за печат голям обем неизвестни досега писма на проф. П. М. Бицили до различни кореспонденти, предполагам, че анонсираните тук статии, веднага ще намерят отклик и ще бъдат цитирани в бъдещи изследвания.

24. 11. 2013, София                                              Таня Галчева