• Български
  • English
  • Русский

 

Руската "бяла" емиграция в Поповско

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Темата за разселването на руската емиграция в Поповско, по-точно за „бялата вълна“, която идва в България след Октомврийската революция досега не е ставала обект на изследване. В национален план интересът към темата през последните години е видим. Краеведският поглед към нея обаче е незначителен.

С настоящото изследване се прави опит за проследяване заселването на руски емигранти в този край, тяхната реализация в различните стопански и обществени сфери. Разгледан е въпроса за отношенията им с местното население от една страна и с властта от друга.

За написването са използвани основно регистрите за гражданско състояние и описите на семействата в отделните селища на общината, Държавен вестник, протоколи на общинския съвет, спомени на руски емигранти и техни наследници.

Известно е, че бялата емиграция идва в България на няколко вълни. Първите малобройни групи идват в края на 1919 г., втората вълна идва през 1920 г. Третата вълна, която е най-голямата е свързана с разгрома на армията на барон Врангел. Те първо се настаняват в района на Цариград, Галиполи и остров Лемнос. От края на 1920 и през цялата 1921-1922 г. реемигрират към България. Така през пролетта на 1922 г. руската емиграция в България нараства до около 34-35 хиляди човека, от които 18-19 хил. са военни лица.

През 1922 г. земеделското правителство, управляващо България предприема мерки за защита на националния суверенитет и неутрализирането на тази армия, която е един вид „държава в държавата“ и създава заплаха за властта. Започва разселване на войниците и офицерите из страната и доколкото е възможно им се помага да си намерят работа.

Първите руски емигранти са регистрирани в Поповско още през 1920 г. В Попово тогава се заселват Никита Золотарьов  и София Шестакова, в село Медовина Петър Естехин. През следващите, почти две десетилетия тук се заселват за кратко или за по-дълго поединично или със семействата си още стотина руснаци. За мнозина от тях Попово и някои от околните селища са само временна спирка в търсене на по-добра работа или условия за живот. Едва преживели по няколко месеца тук те продължават своите митарства, докато се установят трайно в други български селища.

Населението приема руските емигранти с чувство на съчувствие, но те са оставени да се оправят и адаптират в тукашната среда сами. Затова може би малко от тях остават до края на живота си тук. Показателно е, че само един-единствен път общинския съвет поставя на разискване въпрос, свързан с руските емигранти в Попово. Това става през есента на 1922 г. когато се разисква отпускането на дърва за огрев на петте руски домакинства живеещи тогава в града. След дебат решението с 5 срещу 4 гласа добива следния вид: „не разрешава да им се дават дърва от общинското сечище, защото не са Поповски жители.“ Самото население проявява чисто човешки жестове на състрадание и помощ. Руските емигранти са оставени да се устройват сами, в една чужда, макар и приятелска страна и доброжелателно население. Причина за това е езиковата, народностна и историческа близост между двата народа. Мнозина емигрантите имат цивилни професии, или добити умения от армията и бързо се адаптират към местния стопанския живот. Други не успяват и се отдават на пиянство.

Като цяло бялата емиграция внася живителна струя в различни сфери на живота в Поповско като ги осигурява с подготвени кадри. Доколкото е възможно от документите, които съм ползвал може да се види, че от емигрантите живели тук с висше образование са 17, от тях 4 са лекари, 1 инженер, 6 са завършили военно училище, икономист – 1, юрист – 1, агрономи – 3. Отделно 32 имат със средно образование. Тези данни са условни, защото за повечето от тях образованието не е посочено. Част от емигрантите са и деца.

Ако се погледне трудовата им реализация ще се види, че тук  учителстват за различни срокове, най-вече в поповската гимназия – 14 от тях, 5 са лекари, зъболекар – 1, строителен инженер  - 1, агроном - 1, свещеник – 1, музиканти, певци – 4, земемер – 1, икономист – 1, медицински фелдшер - 1, медицинска сестра – 1, художник - 1, търговци – 2, машинни техници – 3, зъботехници - 2, рафиньор на растителни масла - 1, гостилничар – 1 и т.н.

Някои от тях оставят добър спомен сред тукашното население, като учителя Николай Аксаков и неговата балетна студия; Тамара Белова, дъщеря на адмирал Павел Казимирович Орановский, корепетитор и преподавател по пиано в Детската музикална школа; Сергей Верьовочкин завършил Морски корпус и Военноморската артилерийска  академия в Санкт Петербург, Русия. Служи на различни кораби, извършва едно околосветско плаване, в Попово се препитава на стари години като преподава частни уроци по математика; Михаил Фьодорович Краморов е строителен инженер, завършил в Москва. Живее в Шумен, Летница, Попово, Разград където работи по специалността си и помага за реализирането на редица обществени мероприятия; граф Алексей Алексеевич Мочулски, работил като земемер в Попово, предполага се че е служил в охранителния руски корпус, който се сражава на страната на Германия и е загинал; лекарите Цицерошин, Корнилев, Махин и пр.

След преврата на 9 септември 1944 г. новата власт оказва натиск върху руската емиграция за завръщане по родните места и приемането на съветско поданство, организира я в казионни „Българо-съветски дружества, а най-изявените и представители – аристократи, бивши офицери, близките на участници в руския корпус и пр. разселва из страната или изпраща в лагери.

Така през 1946 г. в Попово е заселена голяма група руски емигранти, дотогава жители на град Варна. Един от тях разказва: „За срок от 24 часа с малко ръчен багаж те били разпратени в различни селища на България. Руските емигранти от Варна били изселени главно в Шумен, Търговище, Нови пазар, Преслав и Попово. Условието било да са най-малко на 80 км. от Варна, за да нямат евентуално сношения с чужденци. Нали Варна е пристанище? През 50-те години част от тях се изселват от Попово, други полъгани от пропагандата се завръщат в Съветския съюз, където са изпратени в лагери.

За да не ставам отегчителен, преди да завърша, ми се иска да спомена, че към доклада прилагам и списък с имената на 126 емигранти, свързали живота си с Поповско. За някои от тях съм успял да събера биографичните сведения, които са непълни, вероятно има и неточности, но са една добра основа за разширяване проучването.

 

Благодаря ви за вниманието.

 РУСКИ БЕЛОЕМИГРАНТИ

 

АГРОВ,Николай Николаевич/р.1.01.1873, Перм, Русия/Живее в Плевен, Попово /1931-1934/. Гимназиален учител.

АКСАКОВ, Николай Владимиров/р.11.03.1894, Варшава, Полша/Висше военно образование. Емигрира в България /1923/; българско поданство /1929/. Учител по физкултура в прогимназията – Троян /1923-1934, 1938-1941/, в ПГ /1934-1938/. Основател на балетни студии към Музикално д-во “Гусла” – Троян /1924/ и в ПГ. В Попово, последната оставя трайни следи в културното развитие. Доброволец в Руския корпус в Югославия, сражавал се на страната на Германия. Предполага се, че  е загинал.

АНДРЕЕВА,Надежда Константинова/р.10.08.1920, Ворошиловград, Русия/- да се провери мъжът и кой е, има деца родени – константин/1943, и Феодора/1944г.

АНДРЕЕВИЧ,Андрей Григорович/21.02.1900, Бодогухов, Харковска губерния, Русия – 14.04.1948/Преселен в България/1919/; български поданик/1932/. Живее в Г.Оряховица, Попово/след 1936/, където работи като гостилничар.

АНДРЕЕВИЧ,Стефан Калистратович/1893, с.Ново Василевка, Екатеринославска губерния, Русия – 1929/Живее в Попово.

БЕЛОВА,Тамара Павлова/25.09.1899,Астрахан, Русия – 13.03.1978/Произхожда от благородническа фамилия. Дъщеря на адмирал Павел Казимирович Орановский. Завършва средно музикално училище в Одеса. Живее във Варна. Корепетитор в кина, представящи неми филми; във Варненската опера. Изселена в  Попово /1946/. Преподавател по пиано в Детската музикална школа – Попово /1954-1974/. Орден “Кирил и Методий” – ІІІ ст. /1971/.

БЕЛОГАЙ, Вяра Петрова/р. 26.02.1898, Мюнхен, Германия/Висше образование. Живее в Попово /1951-1953/./по мъж е Белогай, дали е рускиня?/

БЕЛОГАЙ, Вяра СавоваПолувисше образование. Учителка в Априловската гимназия /до 1951/, в ПГ /1951-1952/.

БИРЮКОВ, Владимир Андреевич/25.05.1877, с.Славгородка, Павлодарски уезд, Русия – 15.02.1967/Висше юридическо образование. Юрисконсулт на компанията “Шел Ойл кампани” – представителство в България. Български поданик /1934/. Принудително изселен в Попово /1946/.

БИРЮКОВА, Мария Александрова/21.12.1889, Самара – 28.02.1957/Живее в Попово.

БИЧКОВ, Иван ДимитриевичРоден в Грозни. Живее в Попово.

БОГДАНОВА, Екатерина Сергеева/р.5.12.1889, Санкт Петербург, Русия/Висше образование. Учител в Попово, Варна /след 1944/.

БОЧАРОВ, Андрей Акимович/р. 29.06.1901, с.Станица Пшековска, Майкопска околия, Русия/Живее в Попово /20–те г./

БУКРЕЕВ, Иван Иванович/12.07.1895, с.Надеждевка, Екатеринославска губерния, Русия – 27.06.1946/Произхожда от дворянско семейство. Преселва се в България /1921/; български поданик /1932/. Живее за кратко в Разград, след което се установява в Попово.

БУРАК, Петър ПорфировичЖивее в Попово /1942/.

ВАЛЕХ, Анеля Сигизмунд/р.29.09.1891, Москва, Русия/Средно образование. Изселена в Попово.

ВАЛЕХ, Наталия Александрова/р.16.03.1913, Владивосток, Русия/Изселена в Попово.

ВАСИЛЕВ, Николай Герасимович/р. 25.10.1892, Рязан, Русия/Средно образование. Живее във Варна, Попово /след 1932/.

ВАСИЛИЕВИЧ, Дионисий/1897, Новозагорск, Волинска губерния, Русия – 4.05.1929/Живее в с.Априлово.

ВЕРЬОВОЧКИН, Сергей Сергеевич/20.09.1886, Новгород, Русия – 12. 07. 1956/Завършва Морски корпус и Военноморската артилерийска  академия в Санкт Петербург, Русия. Служи на различни кораби, извършва едно околосветско плаване. Живее във Варна, изселен в Попово /1946/.

ВЕРЬОВОЧКИНА, Наталия Осиповна/8.05.1892, Вилио, Русия – ..1957 ?/Живее в Попово. 

ВИНОГРАДОВ, Владимир К.Руснак. Живее в Попово /1934/. Търгува с колбаси.

ВИШЕР, Александър Яковлиев/р. 29.05.1885/Руснак. Средно техническо образование. Живее във Варна, Попово /след 1933/.

ВОРОНИН, Константин Михайлович/21.05.1896, Верний, Русия – 14.12.1966/Средно образование. Живее във Варна /1919-1923/, с.Паламарца /1923-1928/, Попово /след 1928/. Работи като машинист по вършачки и мелници.

ВОРОНОВ, Александър А.Роден в Санкт Петербург, Русия. Живее в Попово. Български поданик /от 1933/.

ГЛАВЮКОВ, Евгений Михайлович/р. 30.09.1918, Харков, Русия/Учител. Живее в Попово, София /след 1945/.

ГОВОРОВ, Николай Константинов/р. 27.07.1897, с.Баасово, Ярославска област, Русия/Живее в с.Голямо Градище, с.Голямо ново /1960-1965/, Попово.

ГРИГОРОВИЧ, СимеонРуснак. Живее в Попово [1938].

ДАНИЛЕВСКА, Ана Павлова/р. 21.08.1894, Харков, Русия/Живее в Попово.

ДАНИЛЕВСКА, Надежда Михайловна/р. 1.07.1913, Харков, Русия/Живее в Попово.

ДАНИЛЕВСКИ, Михаил Димитриевич/р.7.08.1886, Харков, Русия/Български поданик /1932/. Полувисше образование. Учител в Попово, София /след 1932/.     

ЕДЖИК, Иван Иванов/р.26.09.1912, Русия/Висше образование – агрономия. Живее в Белград, Сърбия, с.Гунково, Видинско, с.Садина, Раковски, Шабленско /след 1949/.

ЕДЖИК, Татяна Иванова/р.10.01.1903, Русия/Средно образование. Живее в Белград, Сърбия, с.Гунково, Видинско, с.Садина, Раковски, Шабленско /след 1949/.

ЕРМОЛОВ, Стефан Сергеевич/22.12.1884, с.Бараново, Орловска област, Русия – 26.12.1974/Дворянин. Висше образование. Офицер от Руската армия. Зъботехник в Попово /след 1945/.

ЕСТЕХИН, Петър Степанович/р. 1895, с.Новопетропавловское, губерния Уфа, Русия/Живее в с.Медовина /1920/.

ЕФИМОВНА, Антонина/р.12.07.1891, Устнаба, Русия/Омъжва се и живее в Попово.

ЖУКОВСКИ, Вячеслав Орестовия/р.20.06.1904, Харков/Юнкер. Висше образование. Рафиньор на масла във фабриката на Богарчев – гара Яна, Софийско. Доброволец в Руският корпус, който се сражава в Югославия на страната на Германия. Изселен в Попово /1946/. Работи в Маслодобивната фабрика на Братя Иванови – Попово /до 1947/. Връща се в СССР /1956/, където е изпратен на лагер в Павлодар.

ЖУКОВСКАЯ, Елена Владимировна/р.7.01.1908, Новоросийск, Русия/Изселена в Попово /1946/.

ЗЛАТАРЕВ, Никита Иванов/р.15.09.1882, Грозний, Русия/Завършва Висше военно училище в Оренбург. Живее в Попово /от 1920/. Български поданик /от 1930/. Занимава се с търговия на готово облекло. Директор на маслодобивната фабрика “Слънчоглед” /бивша “Рамона” ООД/ във Варна.

ИВАНОВ, Виктор Викторевич /вж. Духовници…/

ИВАНОВИЧ,Александър Иванов/8.01.1891, Рига, Русия – 5.07.1929/Живее в Попово.

ИВАНОВИЧ, Петър/р.2.04.1895, Донска област, Русия/Живее в Попово /20-те г./.

ИГУМНОВ, Павел Михайлович /вж. Лекари, аптекари/

КАЛТЕНЮК, Александър Петрович/25.08.1891, Орел, Русия – 7.01.1975/Завършва “Михайловское артилерийско училище” – Санкт Петербург, Русия. Живее в Попово. Земемер [1936-1940, 1949-1950], гл.техник по земеустрояване при отделение “Земеделие” на Окол. НС – Попово /1950-1955/, техник земеустроител /от 1955/.

КАПНИКОВА, Варвара Павлова /В.П.Цанова//4.12.1898–23.01.1972/Рускиня. Живее в Попово.

КОЗЛОВ, Александър Петрович/23.04.1887, Москва, Русия– 27.10.1947/Средно образование. Музикант и певец. Изселен от София в Попово /1946/.

КОЗЛОВА, Вяра Павлова/р.7.09.1902, Одеса, Русия/Средно образование. Певица. Изселена от София в Попово /1946/, връща се в София /1950/.

КОЛЕСНИК, Михаил Антонович/р. 1903, Нежик, Русия/Преселва се в България /1922/; български поданик /1932/. Живее в Кочериново, Дупнишко [1932]. Учител в ПГ /1949-1951/.

КОНСТАНТИНОВ, Никола/р. 27.07.1894, с.Шешелово, Костромска губерния, Русия/Живее в Попово /20–те г./

КОРНИЛЕВ, Николай Василев /виж. Лекари, аптекари/

КОСТЮК, Николай Иванович/р. 7.12.1898, с.Костромское, Кубанска област, Русия/Преселва се в България /1921/; български поданник /1927/. Живее в с.Паламарца [1926–1930].

КРАМОРОВ, Михаил Феодорович/р. 15.11.1880, Станица Убеженская, Кубанска област, Русия/Завършва строително инженерство във Висшето инженерно училище в Москва, Русия. Живее в Шумен, Летница, Попово, Разград. Кондуктор в Летнишка община, Ловешко /от 1923/; работи в Окръжно кооперативно план-снимачно бюро – Шумен /от 1926/; Окръжно кооперативно водоснабдително бюро – Шумен /до 1929/; инженер в Поповска община /1929–1936/. Подпомага безвъзмездно с техническа помощ строежа на новата сграда на читалището в Попово /1926–1933/. Изселва се в Разград/1937/.

КРАМОРОВА, Ана/р. 15.06.1897, Лида, Русия/Живее в Шумен, Попово/1929-1936/.

КРИВЕНОК, Василий ФилиповичЛекар. Лекар-онколог в Поповската болница [1954], в с.Светлен.– жена му е от сеячи ?

КРИЖИЦКИ, Николай Фьодоров/р.19.05.1913, Киев, Украйна/Полувисше образование. Изселен в Попово.

КРИЖИЦКИ, Сергей Фьодоров/р.18.07.1915, Казан, Русия/Висше образование. Изселен в Попово.

КУЗМИН, Иван Василев/р.4.06.1915, Гомш, Русия/Средно образование. Живее в София, Попово /1944–1945/, Варна.

КУЗМИН, Наталия Иванова/р. 18.08.1916, Керч, Русия/Средно образование. Живее в София, Попово /1944–1945/, Варна.

КУШНИРЕВСКИ, Николай Константинович/р. 10.01.1894, Коростовск, Русия/Висше образование, художник. Живее в Попово, София.  

ЛЕБЕДЕВ, С.Руснак. Живее в Попово /1933/.

ЛОСЕВ, Всеволод Иванов /В.С.Петров//р. 5.02.1900, Шахти, Русия/Средно образование. Зъботехник в Попово [1931-1940], Разград.

МАВРИН, Александър Сергеевич/р.28.08.1920, Севастопол, Русия/Висше образование. Изселен в Попово /1946/. Учител в ПГ, агроном в Попово /до 1954/.  Изселва се в София. Български поданик /1948/.

МАВРИН, Сергей Павлович/20.03.1882, Оренбург, Русия – 18.04.1965/Руснак. Средно търговско образование. Предприемач. Живее в София. Български поданик /от 1941/, впоследствие приема съветско поданство. Изселен принудително в Попово.

МАВРИНА, Елена Илинична/р.11.05.1894, Севастопол/Живее в Попово.

МАЗОНОВА, София Александрова/р.10.05.1898, Вилнюс/Средно образование. Живее в с.Садина, Попово [1949].

МАТЮНИН, Александър Макариев/р.16.08.1902, Петебрург, Русия/Средно образование. Нансенов поданик. Живее в Попово и Горубляне, Софийско.

МАТЮНИНА, Анастасия Александрова/р.12.12.1901, Смоленск, Русия/Средно образование. Живее в Попово, София.

МАХИН, Никифор Иванович /вж. Белоемигранти//вж. Лекари, аптекари/

МОДУГИН, Всеволод Константинов/р.6.02.1902, Санкт Петербург, Русия/Средно образование. Офицер. Живее в София, Попово. Български поданик /от 1933/.

МОДУГИНА, Екатерина Леонидовна /Е.Л.Леонардович, Е.Боголюбова//24.11.1896, Одеса, Русия – 10.12.1953/Средно образование. Изселена от София в Попово /1946/. Работи като медицинска сестра.

МОЙСЕЕВА, Александра Захариева/20.11.1902, Оренбург, Русия - 20.04.1937/Живее в с.Горица.

МОРТЕРОВА, Феодора Михеевна/16.09.1890, Луганск - 6.02.1976/Живее в Попово.

МОЧУЛСКИ, Алексей Алексеевич/р. 26.08.1897, Харков, Русия/Граф. Средно образование. Земемер в Попово /…1935-1942/. Доброволец в Руския корпус, сражаващ се в Югославия на страната на Германия. Съществува версия, че е пленен. Следите му се губят след 1942.

НЕСТОРОВ, Андрей Андреевич/р. 12.02.1899, Курск, Русия/Учител в Полски Тръмбеш, Попово /от 1945/, Добрич /след 1949/. Ръководил читалищния хор в Попово.

НОВИКОВ, Макарий Василевич/1.02.1894, с.Станица ханская, Кубанска област, Русия – 8.12.1968/Преселва се в България /1925/; български поданик /1932/. Живее в Попово. 

ПААС, Александър Яковлевич/р. 29.05.1885, с.Мало Вишерод, Русия/Живее в Попово [1923–1926].

ПЕСТРЕЦОВ, Василий Константинович/р. 31.07.1879, Баку, Русия/Преселва се в България; български поданик /1931/. Учител по математика в ПГ /1922–1923/, по физика и математика в гимназията в Пирдоп [1929–1931].

ПЕТРЕНКО, Григорий СимеоновичРоден в Валуйски, Харковска губерния. Живее в Попово /1929/.

ПЕТРЕНКО, Степан Михайлович/24.12.1891, с.Возкресенская, Курска губерния, Русия – 16.09.1969/Служи в Улански полк. Живее в Попово. Препитава се като каруцар.

ПИКАР, Николай Александров/р. 20.03.1915, Одеса/Висше образование. Живее в Попово. Емигрира в чужбина.

ПИСМЕНИЙ, Ефтим Феодорович/р. 1887, с.Голая пристан, Таврическа губерния, Русия/Завършва Каботажно училище за крайбрежно плаване. Преселва се в България /1920/. Български поданик /1928/. Живее във Варна. Капитан на собствена моторна гемия “Марица”. Изселен в Попово /1946/.

ПОДОЛСКАЯ, ОлгаУчител по френски език в ПГ /1921-1924/.- да се провери Олга Трифонова Подолска, р. 1877 в Севастопол, завършва медицина в Санкт Петербург, Русия /1909/, лекар на свободна практика в София [1932].

ПОЛЯКОВ, Иван Андреев/1893, Смоленск, Русия - 29.01.1946/Живее в с.Садина.

ПОМЕНОВ, Иван Андреев/р. 1899/Живее в с.Захари Стояново [1934].

ПОНОМАРЬОВ, Л.Учител в Троян, в ПГ /1938–1939/.

ПОТОЦКИ, Николай Алексеевич/р. 6.11.1902, Хасовгюр /? Хасовгор/, Русия/Живее в Стара Загора, Попово /1932-1933/,   Разград.

ПОТОЦКИ, Сергей Павлович/13.12.1891, Санкт Петербург, Русия – 4.11.1966/Граф. С бялата армия емигрира в Турция, после в България. Установява се във Варна. Работи като надзирател по строителството на Варнеската гара, възпитател в Руската гимназия/1924-1934/. След 9 септември 1944 е репресиран, до ... е по лагери. Семейството му е изселено в Попово /1946/.

ПОТОЦКИ, Сергей  Сергеевич/р.9.07.1919, Полтава, Украйна/Граф. Живее във Варна и учи в Руската гимназия. Средно образованаие и висше спец.”Радиотехника“ завършва в Сорбоната в Париж. Връща се във Варна, където завършва Варненската търговска академия. След 9 септ. 1944 семейството е подложено на репресии и изселено в Попово/1946/. Работи като счетоводител в Кооперативния стол, във фабрика “Първи май” – Попово /1947-1971/, в Профсъюзния дом на културата.

ПОТОЦКА, Александра Киприянова/20.03.1896, Варшава, Полша – 31.01.1965/Дворянин. Емигрира в Събрия, по-късно във Варна, България. След 9 септември 1944 г. Семейството е подложено на репресии и изселено в Попово/1946/.

ПРИМОВ, Николай Феодорович/5.12.1901, с.Владикавказ, Русия – 9.09.1958/Средно образование. Изселен от Бяла в Попово /1949/.

ПРИМОВА, Вяра Филипова/р.20.09.1895, Киев, Украйна/Средно образование. Изселена в Попово /1949/.

ПУЗИНО, Симеон Георгиев/16.02.1887, с.Александровка, Екатеринославска губерния, Русия –26.12.1951/Средно образование. Офицер от руската армия. Изселен  от Варна в Попово /1945/. Търговец на брашна.

РАЗКОЛНИКОВ, /вж. Лекари, аптекари/

РИМШЕВИЧ, Елена Адамовна/р.4.03.1901, Вилно, Полша/Живее в Попово.

РЕСНИКОВ, Яко Аврамович/1889, Русия – 7.08.1947/Живее в с.Паламарца.

РОЗАНОВА, Елена Андреева- съпруга на д-р Цицерошин, живяла с него в Дриново.

САТАРОВ, Сергей Михайлович/р.7.10.1902, Новачекаска, Донска Русия/Средно образование. Живее в Попово /до 1932/, Разград.

СЕРГЕЕВ, Стефан Сергеевич/р.22.12.1886, с.Бараново, Русия/Висше образование, стоматология. Зъболекар в Попово.

СИНЯВСКИЙ, Николай Александрович/р.20.03.1915, Одеса, Русия/Висше образование. Изселен в Попово, впоследствие в с.Славяново /1949/.

СИНЯВСКИЙ, Трофим Иванович/р.15.04.1892, Екатеринослав, Украина/Висше агрономическо образование. Учител. Живее в София. Изселен в Попово, впоследствие в с.Славяново/1949/, където е преподавател в Земеделското училище.  

СИНЯВСКАЯ, Лидия Иванова/р.23.03.1892, Одеса, Русия – умира в Славяново ?/Изселена в Попово, впоследствие в с.Славяново /1949/.

СИЧОВ, Стефан Калистратович /С.КАндреевич//17.06.1895, с.Ново Василевка, Екатеринославска губерния, Русия –30.10.1968, с.Котляревка, Донецка област/Живее в Попово /от 1923/. Препитава се като каруцар. Завръща се в Русия.

СТРАТОНОВИЧ, Виктор Владимирович/р. 13.05.1882, Санкт Петербург, Русия/Преселва се в България /1920/. Учител по химия /от 1922/, в Неврокоп [1928], в ПГ /1935–1940/, в Белоградчик /след 1940/. Редактира в.”Възраждане”, Попово /1939–1941/.

ТАКИ, Павлина ИвановнаРодена в Керч. Живее в София, Варна, Попово.

ТОДОРОВА, Лидия Иванова/17.04.1890, Тарасовка, Русия - 4.12.1959/В края на живота си живее в Попово.

ТРОФИМОВИЧ, Ана Николаева /А.Борисова Козарова//р.6.12.1901, Калач, Русия/Живее в Попово.

ТУРШУ, Лидия/р. 1909, Евпатория, Русия/Преселва се в България /1921/. Преподавател по френски език в София, в ПГ /1932–1933/, в Търговищката смесена гимназия /1933–1934/.

УПОРНИКОВ, Георги АнатолиевичЖивее в Попово /до 1951/.

УСПЕНСКИ, Сергей Павлов/р. 23.11.1889, Грозни, Русия/Средно образование. Изселен в Попово.

УСПЕНСКА, Ана Василева /А. В. Вълкова//р. 22.02.1897, Таганрог, Русия/Живее в Попово.

ФЕДЕНКО, Иван Яковлевич/27.01.1905, с.Ново Московско, Русия - 1980/Живее в Попово. Работи като техник.

ФЕЛИЦИН, Александър Димитриевич /вж. Лекари , аптекари../

ХАРИТОНОВ, АндрейРуснак. Живее в София. Изселен принудително в Попово.

ХУДЯКОВ, Александър Иванович /вж. Лекари , аптекари/ 

ЦАРУКОВ, Михаил Иванов/р. 22.08.1887, Ростов на Дон, Русия/Средно образование. Живее във Велинград, с.Илийно, Омуртагско, Попово /след 1948/.

ЦАРУКОВА, Наталия Яковлевна/р. 20.05.1887, Армовир, Кубанска област/Средно образование. Живее във Велинград, с.Илийно, Омуртагско, Попово /след 1948/.

ЦИЦЕРОШИН, Николай Николаевич /вж. Лекари , аптекари/

ЧАГОВЕЦ, Константин Михайлович/р.с.Волчанская, Русия, 17.10.1892/Живее в с.Червен, Русенско, Попово /от 1959/, София /от 1968/.

ШАПОШНИКОВ, Анатолий Николаевич/11.02.1898–29.05.1971/Живее в София. Изселен в Попово.

ШЕБЛЯКОВ, Михаил Петрович/р. 13.10.1884, Белгород, Русия/Живее в Попово /1942-1943 ?/

ШЕСТАКОВА, Ана М.Учителка в с.Зараево/1933-1934/.

ШЕСТАКОВА, София Александрова/р. 8.11.1868, Одеса, Русия/Живее в Попово /1920–1928/.

ШОШИН, Евгений В.Роден в Киев, Украйна. Живее в Попово, когато получава българско поданство /1932/.

ЩЕКАТУРИН, Михаил Петров/р.1877, Новочеркаск, Донска област, Русия/Български поданик /от 1931/. Медицински фелдшер в с.Златиница, Елховско /от 1920/, с.Осиково /1949/ ?

ЩЕПЕТЕЛНИКОВ, Иван Николаевич/р. 1900, Харков, Русия/Живее в Попово /1929/, Варна. Български поданик /1935/.

ЯСЕНОВА, Анастасия Андреева /А.А.Викторинова//5.02.1898, Челябинск – 20.01.1949/Живее в с.Паламарца. Умира в болницата на Руския червен кръст – София. 

7 юни 2007 г.-01.08.2012 г.                  Пламен Събев

 

 

Текстът е предоставен на сайта от неговия автор, директора на Историческия музей в гр. Попово - Пламен Събев. Това е доклад, четен на конференцията "Попово в миналото" - 7 юни 2007 г., гр. Попово.

Първата му публикация е в:  Попово в миналото. Сб. т.5, Разград, 2008 г., с. 262-266

В лявата страна на страницата, в прозорец се отваря снимка на руска икона, принадлежала на емигранти, заселени в Попово и запазена в тамошната църква "св. Арх. Михаил". Всички снимки към публикацията също са предоставени на сайта от Пламен Събев, за което специално му благодарим.

Темата за руската емиграция в България през очите на краеведа, надяваме се, ще има още присъствия и представители на нашия сайт. Тук само ще кажем, че този текст има своето място и като въвеждане на едно бъдещо изследователско поле - това за руското постемигрантско общество след 1944 г. "Пост", защото след 1946 институционално бившите представители на тази група се определят като български или съветски граждани, споменът за техния произход обаче не се заличава автоматично.

Още едно наблюдение, за което намерихме потвърждение и в архива на А.П.Мешчерски, привлече вниманието ни към текста на Пламен Събев. Разграничението между "столичната" и "провинциалната" диаспора е пометено от историческите промени. Неогласеното съперничество между руската София и руската Варна в периода 20-те - 40-те години се трансформира в общността на оцелелите - неслучайна е многократно споменаваната по-горе характеристика "изселен". В това отношение, още материал за размисъл ще открием и в кореспонденцията между тук споменатия В.А.Бирюков и А.П.Мешчерски, която предстои да публикуваме в сайта.

03.08.2012 г.

На снимката: надгробния паметник на Ст.Серг. Ермолов: