• Български
  • English
  • Русский

 

"Современные записки" Париж, 1920-1940. Из архива редакции" - том първи и втори - в България

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Съобщаваме на всички читатели, че разполагаме с том първи и втори от изданието, което тепърва ще се превръща в настолно помагало на занимаващите се с история на руската емиграция:

 

«Современные записки» (Париж, 1920-1940): Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. – М.: Новое литературное обозр.ение, 2011. – Т. 1. – 952 с.


«Современные записки» (Париж, 1920-1940): Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – Т. 2. – 976 с.

Изследването е основано на архивни източници, пълнотата на събраната кореспонденция, разпръсната в различни сбирки, създава възможност за цялостна реконструкция на историята на функциониране на най-авторитетния "толстый" журнал. Изключително подробни коментари съпровождат разчетените и поместени писма, аналитичната работа на всеки, които занапред ще ползва изданието, е подпомогната от възстановените взаимовръзки между факти и хора. За тези, които тепърва навлизат в темата, уводната студия на М. Шруба "История журнала "Современные записки" в свете редакционной политики" подрежда събитията и систематизира по един достъпен, но не повърхностен, начин обемна информация; обяснява превръщането на списанието в явление.

Благодарим на Олег А. Коростелев за получените томове.

Всеки, който би искал да ползва текст от сборниците, може да се свърже чрез контактната форма на сайта. Извадка от страниците, на които се намира съдържанието на двете книги, е разположена в отварящия се горе вляво прозорец.

10. 01. 2013 г, София                             Т. Галчева