• Български
  • English
  • Русский

 

"Всяка прилика...". Вместо рецензия

                                             "Всяка прилика между героите от една книга и живите хора от действителността е злономерена."

                                                                                                                             Сергей Довлатов

Току-що читатели на нашия сайт любезно ни сигнализираха за появата на сборник със статии за руската белоемиграция («Белоэмигранты в Болгарии. Воспоминания». М., 2013).

Книгата, безспорно, е интересна и съдържа ценна информация за живота на руската колония, факти и сведения, спомени на потомци. В същото време обаче, първият биографически очерк предизвиква, меко казано, известно недоумение: по жанр, стил и съдържание мятото на подобно произведение е при жълтите страници на таблоидите. «Наскубани» от интернет материали, голяма част от пак оттам присвоени и публикувани без разрешението на техните праводатели фотографии, имитация на диалог, демонстриращ сякаш близките отношения между автора и споделящия най-свидните си спомени герой. И още: неудържимо изригване на разюздана фантазия, а накрая — и последен залп на юродиви заклинания. Пълно изкривяване на образа на човека, дал своя значителен принос в историята на изучаването на наследството на руската емиграция; човек достоен и заслужаващ уважение. Още са живи хората, които наистина имаха достъп до Андрей Павлович, за които той наистина беше пример и скромен герой на своето време, искрен патриот на Родината си и достоен потомък на рода Мешчерски. У тях тези писания ще предизвикат огорчение, гняв, възмущение, но няма да зацапат образа на приятеля acheterdufrance.com и учителя. Какво обаче ще се случи с незапознатия читател, неизкушен от миналото? Нему се представя някакъв напълно изкривен, почти карикатурен персонаж, нямащ нищо общо с човека, когото описва авторът — така красноречиво и при това, смело смесвайки жанра на псевдонаучното изследване с детективски проучвания и тънък психологически анализ на душевния свят на героите.

Не е лесно да се разбере защо редакторите на сборника, хора знаещи и образовани, са се съгласили да поместят този текст в сериозно издание, което, при това, се финансира от една твърде авторитетна организация. 

16. 01. 2014, Женева                                                          Н. Гал (Мешчерска)

Превод от руски език на български: Таня Галчева