• Български
  • English
  • Русский

 

Преиздадени са "Очерки теории исторической науки" на проф. П. М. Бицили

За първи път на руски език е преиздаден трудът на проф. П. М. Бицили "Очерки теории исторической науки" (първа публикация през 1925 г., Прага). Послеслов и коментар - Б. С. Каганович.

http://www.machina.su/edition/9785901410714/blurb/