• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Мирогледът на Бицили

Разполагаме на сайта предговора на проф. д-р на философските науки Красимир Делчев с негово съгласие, изразено в писмена форма. Благодарим му за жеста, надяваме се...


1991, София: “Я всегда был ближе к книгам.."

Публикувано в:

Петкова, Г., Галчева, Т, Манолакев, Хр. “Я всегда был ближе к книгам …” (Архивът на проф. Н....


1991, София: Философско-социологическото общество на проф. Венелин Ганев

Ратиев. А. Л. Философско-социологическото общество на проф. Венелин Ганев. Встъпителна бележка и превод: Таня Галчева, Галина Петкова...


1991, София: Непубликувани писма на И.А.Бунин до проф. П.М.Бицили

                                    ...


П.М.Бицили за феномена на автобиографията и обратът към биографичното в съвременната хуманитаристика

През 2009 г. във философския факултет на Одеския национален университет „И.И.Мечников” беше осъществена дълго замисляна идея, –...