• Български
  • English
  • Русский

 

Никодим Павлович Кондаков

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Биографичният очерк за акад. Никодим Павлович Кондаков е част от "Био-библиографии-те на руските учени в България", ръкопис на А. П. Мешчерски (Мещерски) от 1955 г. Непубликуван до сега, съхранява се в личен архив.

Някои от фактите, свързани с престоя на забележителния руски историк-византолог в София и преподаването му в Софийския университет "Св. Климент Охридски" в периода 1920 - 1922 г. и до днес не са загубили значението си.

28. 02. 2014 г.                                                           Т. Галчева