• Български
  • English
  • Русский

 

П. М. Бицили като български буржоазен историограф

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Откъсът, който възпроизвеждаме тук, е част от статията на Христо Несторов "Бележки върху българската буржоазна историография на нова и най-нова история". Публикувана е през 1950 г. в списание "Народна просвета", брой №10. Интересуващите ни размисли в този текст се отнасят само до мнението на автора за създаденото от проф. П. М. Бицили.

Отказваме да коментираме позицията на г-н Несторов. Ще отбележим само, че съществуването на подобен материал може да бъде възприемано днес като документ, удостоверяващ не само настроенията на онзи политически момент. Не по-малко любопитно е наблюдението върху езика на научното изложение и авторовото постижение в убедителността на употребата му.

Не твърде често е цитирана тази статия в библиографията на "бицилиезнанието". А както отбелязахме, тя е важен източник на размисли: ще напомним, че през 1950 г. професорът е още жив, макар вече да не преподава в Софийския университет. По тези съображения, намираме за особено необходимо превеждането на откъса на руски език, очаквайте го в недалечно бъдеще в руската версия на сайта.

07. 07. 2014 г.