• Български
  • English
  • Русский

 

П. М. Ярцев в България: “имиджите” на твореца в емиграция

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Текстът "П. М. Ярцев в България: “имиджите” на твореца в емиграция" е четен като доклад на юбилейната научна конференция, посветена на 35-та годишнина на специалността Руска филология в Шуменския университет „Русистика 2008. Язык, коммуникация, литература, культура”, проведена в гр. Шумен на 17-18 октомври 2008 г.

Негов вариант е отпечатан в сборника "Русистика. Язык. Коммуникация. Литература. Культура. Сборник статей, посвященный 35-летию создания русистики в Шуменском университете". Шумен, Университетско издателство "Епископ  Константин Преславски", 2008, с. 304-309.

22. 04. 2013 г., София                                     Галина Петкова