• Български
  • English
  • Русский

 

Добре дошли

  факсимиле от тетрадката

на А.П.Мешчерски

....Съвременният "среден" човек е приобщен към общото образование, което му дава известен запас от знания, смятани за необходими, но не развива способността му за критическо мислене. Такъв човек може да бъде недоволен от действителността, доколкото тя не отговаря на представите му за благополучие и обезпечен, весел живот, но по-нататък от това той не отива. Напротив, истинският културен човек от съвременността е пълен с вътрешна тревога и има съзнание за своята духовна самотност...”

       Бицилли, П.М. Основни насоки в историческото развитие на Европа.От началото на християнската ера до наше време. София,1940,

           

Пространството на този сайт е превзето от една идея: да бъдат споделени, обгледани и по възможност, коментирани, документи и факти, свързани с историята на руската емиграция в България през миналия век.

Тук ще се опитаме да покажем и предоставим за свободен достъп  запазения в някаква степен архив на кн. Андрей Павлович Мещерский/Андрей Павлов Мешчерски/Мещерски (1915-1992), по волята на съдбата, една от малкото останали в България сбирки, свързани с тази тема. Изкушени сме от надеждата, че с това започваме изпълнението на  едно задължение, поето още преди 22 години.

Таим очакване, че в процеса на съществуването и развитието на този проект, ще се появявят нови източници.

Не сме зависими от друго, освен от спомените, възгледите и емоциите си, иска ни се да сме обременени  и уязвими само от (не)компетентността си,  стремим се към откритост и добросъвестност, каквито очакваме от читателите. Единственото ограничение, което въвеждаме и за чието спазване ще търсим всякакви потвърждения, е това за старателното прилагане на Закона за авторското право и сродните му права. Призоваваме всички, които ще ползват публикуваното и написаното в сайта да не забравят да поставят правилно кавичките и да не пропускат да отбележат в своите текстове линк към нашата страница.

Конструкцията на сайта, може би недостатъчно съвършена от гледна точка на яснотата и лесните за възприемане връзки, е обусловена от желанието ни за обективност и ненатрапчивост на изследователската гледна точка, затова коментар и обяснение за публикуваните документи, тези, които се нуждаят от тях, ще могат да намерят в отделната такава част.

Надяваме се, че във времето, това ще е място за среща освен на съучастници, сподвижници или опоненти, и на всички, за които темата е житейски избор или съдба.

Добре дошли!